Logo Momcare24h

Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của mẹ Oanh Võ

12/11/2020 lúc 04:09 PM / Admin

Bạn tư vấn dịch vụ rất kỹ, vui vẻ, nhiệt tình. Đặc biệt cảm ơn cô Hằng đã tắm và chăm sóc bé rất tận tâm, ngày đầu tiên bé chưa quen nhưng cô Hằng rất kiên nhẫn phải vừa làm vừa dỗ dành vừa bế bé nữa 
            </div>
            <div class=

Share:

Xem Thêm Cảm Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?