Logo Momcare24h

Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của chị Nancy M Le

14/04/2021 lúc 03:20 AM / Admin

Được biết bên momcare24h sau sanh. Mình đã đổi cho bé nhà mình dùng dịch vụ tắm bé bên đây. Bé được cô Thảo tắm hơn 3 tháng, cô rất dễ thương, nhiệt tình và nhẹ nhàng với bé. Bé tắm ko khóc và lúc nào cũng vui vẻ đợi cô.

 

Xem Thêm Cảm Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?