Logo Momcare24h

Hình thức thanh toán

Hình thức thanh toán

Khi sử dụng dịch vụ của Momcare24h, khách hàng có thể thanh toán theo các hình thức sau:

- Khách hàng chuyển khoản qua ngân hàng

- Khách hàng thanh toán tại văn phòng công ty:
46A Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?