đội ngũ bác sĩ
tại momcare24h

- Bác sĩ. Ths. CKII Lê Thanh Hùng: Bệnh viện Từ Dũ / FV Hospital / Giảng viên Đại Học Y Phạm Ngọc Thạch
- Chuyên gia Tiền & Hậu sản Trần Thị Sáng: Bệnh viện Từ Dũ/FV/ CMI Việt Nam
- Bác sĩ Huỳnh Khắc Luân : Bệnh viện Nhi Đồng 2

Momcare24h
Bác sĩ Lê Thanh Hùng
BS.ThS Lê Thanh Hùng
Bác sĩ Sản Khoa Bệnh viện Từ Dũ, FV
Giảng viên ĐH Y Khoa Phạm Ngọc Thạch
Madam.TRẦN THỊ SÁNG
Chuyên gia Tiền sản và Hậu sản
Bệnh Viện Từ Dũ, Bv Pháp Việt (FV), CMI Pháp
Bác sĩ Huỳnh Khắc Luân
Bác Sĩ Huỳnh Khắc Luân

Bác sĩ Bệnh viện Nhi Đồng 2