Logo Momcare24h

Đội ngũ bác sĩ

Bác sĩ Momcare24h chịu trách nhiệm trực tiếp trong các liệu trình chăm sóc và đào tạo nghiệp vụ chuyên khoa cho Đội ngũ Điều Dưỡng / Hộ Sinh. Đội ngũ Bác Sĩ Momcare24h có hơn 20 năm kinh nghiệm trong lĩnh vực Sản/Nhi/chăm sóc Tiền Hậu sản và là Giảng viên tại Đại Học Y Khoa. Đảm bảo các phương pháp đào tạo truyền tải đến đội ngũ Điều Dưỡng luôn dễ hiểu, nhanh chóng và cập nhật y khoa hiện đại của Việt Nam và thế giới

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?