Logo Momcare24h

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ

 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 320,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,200,000đ
 • Bơi thủy liệu cho bé
  Bơi thủy liệu cho bé
  Giá: 390,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 390,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 850,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 850,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 530,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,710,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 800,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 8,000,000đ
 • Mẹ & Bé phục hồi (combo)
  Mẹ & Bé phục hồi (combo)
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
  Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,630,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ
 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 320,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,200,000đ
 • Bơi thủy liệu cho bé
  Bơi thủy liệu cho bé
  Giá: 390,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 390,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 850,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 850,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 530,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,710,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 800,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 8,000,000đ
 • Mẹ & Bé phục hồi (combo)
  Mẹ & Bé phục hồi (combo)
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
  Mẹ & Bé chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,630,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ