ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Vui lòng chọn dịch vụ

TIẾP TỤC
Tổng tiền thanh toán: 0 VNĐ

Các dịch vụ khác

Bơi thủy liệu

Giá: đ/buổi

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: VNĐ

+
-

Chọn

Lớp tiền sản Momcare24h

Giá: 500,000đ/buổi500000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 500,000 VNĐ

+
-

Chọn

Thông tắc sữa

Giá: 850,000đ/buổi850000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 850,000 VNĐ

+
-

Chọn

Đo tim Thai

Giá: 450,000đ/buổi450000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 450,000 VNĐ

+
-

Chọn

Chăm sóc Mẹ Bầu

Giá: 600,000đ/buổi600000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 600,000 VNĐ

+
-

Chọn

Tắm & Massage Y khoa Bé

Giá: 290,000đ/buổi290000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 2,900,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: cố định 10 buổi

Chọn

Mẹ Bé phục hồi

Giá: 790,000đ/buổi790000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 11,850,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: cố định 15 buổi

Chọn

Mẹ Bé chuyên sâu

Giá: 1,090,000đ/buổi1090000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 16,350,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: cố định 15 buổi

Chọn

vui lòng nhập Thông tin liên hệ