Logo Momcare24h

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Vì bất cứ lý do gì mà khách hàng không thể tiếp tục sử dụng hết dịch vụ như đã đăng ký, Momcare24h sẽ hoàn lại tiền cho những buổi mà khách hàng chưa sử dụng khi nhận được thông báo trước 3 ngày làm việc qua Hotline: 0908 11 99 66

CÔNG TY TNHH MBC24
Địa chỉ: 46A Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: hotline@momcare24h.vn
Website: www.momcare24h.vn

Hotline: 0908 11 99 66

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?