Logo Momcare24h

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Vì bất cứ lý do gì mà khách hàng không thể tiếp tục sử dụng hết dịch vụ như đã đăng ký, Momcare24h sẽ hoàn lại tiền cho những buổi mà khách hàng chưa sử dụng trong vòng 3 ngày làm việc.

Công ty TNHH Thương mại - Dịch vụ - Tư vấn CHT
Địa chỉ: 24C Đường số 6 KDC Him Lam P. Tân Hưng, Quận 7, Tp.Hồ Chí Minh
Email: hotline@momcare24h.vn
Website: www.momcare24h.vn

Cập nhật lần cuối vào ngày 9 tháng 3 năm 2020

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?