Logo Momcare24h

Chính sách hoàn tiền

Chính sách hoàn tiền

Vì bất cứ lý do gì mà khách hàng không thể tiếp tục sử dụng hết dịch vụ như đã đăng ký, quý khách được quyền chuyển đổi sang dịch vụ khác của Momcare24h hoặc được hoàn lại 50% tổng chi phí còn lại chưa sử dụng.

Quý khách vui lòng thông báo đến Momcare24h trước 3 ngày làm việc qua Hotline: 0908 11 99 66

CÔNG TY TNHH MBC24
Địa chỉ: 46A Hoa Sứ, Phường 02, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam
Email: hotline@momcare24h.vn
Website: www.momcare24h.vn

Hotline: 0908 11 99 66

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?