Điều khoản sử dụng

1. Khái quát chung

Nội dung này quy định việc truy cập/sử dụng website Momcare24h của Quý khách hàng. Khi Quý Khách hàng khi truy cập/sử dụng website mặc nhiên đồng ý các nội dung trong Điều khoản này. Nếu có bất kỳ nội dung nào Quý Khách hàng không đồng ý, Quý Khách hàng vui lòng ngừng sử dụng website

2. Về việc cung cấp thông tin Khách hàng

Khi Quý khách hàng để lại thông tin cho BQT website Momcare24h, Quý Khách hàng vui lòng điền đúng, đầy đủ các nội dung được yêu cầu. Chúng tôi có quyền không cung cấp dịch vụ hoặc không chịu các trách nhiệm khác về tổn thất (nếu có) phát sinh do Quý Khách hàng cung cấp thông tin không chính xác.BQT website Momcare24h có quyền xóa những nội dung không liên quan đến dịch vụ

3. Về hình ảnh, nội dung

Khi Quý Khách hàng sử dụng các hình ảnh, nội dung của Momcare24h, Quý Khách hàng cần phải được sự cho phép của BQT website momcare24h. Nếu Quý Khách hàng muốn sử dụng các nội dung, hình ảnh của Momcare24h, Quý Khách hàng cần gửi yêu cầu được sử dụng hình ảnh, nội dung đó vào email hotline@momcare24h.vn. Chúng tôi sẽ phản hồi yêu cầu của Quý khách hàng.Bất cứ nội dung, hình ảnh nào của Momcare24h bị sao chép mà không có sự cho phép, Momcare24h sẽ tuân thủ theo Pháp luật Việt Nam để xác lập rõ quyền sở hữu đối với nội dung, hình ảnh đó.

4. Điều khoản khác

BQT website Momcare24h có quyền thay đổi bất cứ nội dung, hình ảnh nào trên website mà không cần báo trước đến Quý Khách hàng. Do vậy, Quý Khách hàng thường xuyên cập nhật các thông tin trên website Momcare24h.