Logo Momcare24h

Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của mẹ Huyen Nguyen

08/09/2020 lúc 10:44 AM / Admin

Lúc đầu cũng định tự học trên mạng và lớp tiền thai sản là đủ kiến thức rồi tuy nhiên sau khi cô Thu đến làm đủ các bước mới thấy chọn dịch vụ momcare24h là quyết định sáng suốt nhất. Cô chăm em dịu dàng nhẹ nhàng mà còn cho Mẹ nhiều kiến thức rất bổ ích với người lần đầu có con như mình, bà Ngoại cũng mê tít vì các cô làm quá có tâm và giờ thì chăm rốn em khác với trước rất nhiều nên Ngoại cũng bó tay ( Ngoại nói ak)
Trao gửi yêu thương đến Momcare24h và cô Thu
Được cô Thu làm đủ các bước mặt em rất "phê pha" 

Xem Thêm Cảm Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?