Logo Momcare24h

Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của mẹ Mỹ Lệ

08/09/2020 lúc 10:57 AM / Admin

Sau thời gian sử dụng dịch vụ của Momcare24h mình thật sự hài lòng! Hài lòng từ cách nhân viên tư vấn nhiệt tình đến cách chăm sóc và hỗ trợ của 2 em điều dưỡng Thảo - Hằng!
Cảm ơn 2 em Thảo - Hằng , Cảm ơn Momcare24h đã cho tôi những trải nghiệm thật tuyệt vời! #Momcare24h

Xem Thêm Cảm Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?