Logo Momcare24h

Cảm nhận khách hàng

Cảm nhận của mẹ Katie Tram Bui

25/01/2021 lúc 03:40 PM / Admin

Cảm ơn cô Hằng và cô Thu đã chu đáo và tận tình chăm sóc 2 má con từ hôm ở viện về tới giờ. Nhờ cô Hằng mát tay mà Coron cứng cáp ăn ngoan ngủ ngoan từ những ngày đầu, giờ cứ đến cử là ngóng cô massage rồi cho bơi thôi 

May be an image of child

Xem Thêm Cảm Nhận

Cảm Nhận Khách Hàng

Chọn dịch vụ

Dịch vụ đã chọn

Yêu cầu tư vấn

Bạn đang quan tâm đến dịch vụ nào?