Logo Momcare24h

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ

 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 340,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,400,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 850,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 850,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,500,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 750,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,500,000đ
 • Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Giá: 890,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 6,230,000đ
 • Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 10,900,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ
 • Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Tắm-Massage & Chăm sóc y khoa cho Bé
  Giá: 340,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 3,400,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 500,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 500,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 850,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 850,000đ
 • Mẹ phục hồi
  Mẹ phục hồi
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,500,000đ
 • Mẹ chuyên sâu
  Mẹ chuyên sâu
  Giá: 750,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 7,500,000đ
 • Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Bé & Mẹ phục hồi (combo)
  Giá: 890,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 6,230,000đ
 • Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Bé & Mẹ chuyên sâu (combo)
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 10,900,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 550,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 550,000đ

Dịch vụ đã chọn

Dịch vụ Đơn giá Số buổi Thành tiền
Mẹ chuyên sâu 750,000đ 10 7,500,000đ
Tổng số tiền: 7,500,000đ