Logo Momcare24h

Đặt dịch vụ

Chọn dịch vụ

 • Tắm và Massage y khoa cho Bé
  Tắm và Massage y khoa cho Bé
  Giá: 290,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 2,900,000đ
 • Bơi thủy liệu cho bé
  Bơi thủy liệu cho bé
  Giá: 330,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 330,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 600,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 600,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 350,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 350,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 700,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 700,000đ
 • Mẹ Bé phục hồi
  Mẹ Bé phục hồi
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Mẹ Bé chuyên sâu
  Mẹ Bé chuyên sâu
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 10,900,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 450,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 450,000đ
 • Tắm và Massage y khoa cho Bé
  Tắm và Massage y khoa cho Bé
  Giá: 290,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 2,900,000đ
 • Bơi thủy liệu cho bé
  Bơi thủy liệu cho bé
  Giá: 330,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 330,000đ
 • Chăm sóc Mẹ bầu
  Chăm sóc Mẹ bầu
  Giá: 600,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 600,000đ
 • Đo tim thai tại nhà
  Đo tim thai tại nhà
  Giá: 350,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 350,000đ
 • Lớp tiền sản Momcare24h
  Lớp tiền sản Momcare24h
  Giá: 700,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 700,000đ
 • Mẹ Bé phục hồi
  Mẹ Bé phục hồi
  Giá: 790,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 5,530,000đ
 • Mẹ Bé chuyên sâu
  Mẹ Bé chuyên sâu
  Giá: 1,090,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 10,900,000đ
 • Thông tắc tia sữa
  Thông tắc tia sữa
  Giá: 450,000đ/buổi
  Số buổi
  Thành tiền: 450,000đ

Dịch vụ đã chọn

Dịch vụ Đơn giá Số buổi Thành tiền
Chăm sóc Mẹ bầu 600,000đ 1 600,000đ
Tổng số tiền: 600,000đ