Massage và Tắm Bé Sơ Sinh

Dịch vụ dành cho Bé sơ sinh ngay sau xuất viện. Điều dưỡng sẽ đến nhà mỗi ngày để thực hiện dịch vụ cũng như theo dõi tình trạng sức khỏe của Bé.
Xem chi tiết >>

Gói Mẹ và Bé cơ bản

Dịch vụ dành cho Sản phụ ngay sau xuất viện. Điều dưỡng sẽ đến nhà mỗi ngày để thực hiện các bước chăm sóc Y tế chuyên khoa cơ bản cho Bé sơ sinh và Sản phụ.
Xem chi tiết >>