ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Vui lòng chọn dịch vụ

TIẾP TỤC
Tổng tiền thanh toán: 0 VNĐ

Các dịch vụ khác

Đo tim Thai

Giá: 320,000đ/buổi320000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 320,000 VNĐ

+
-

Chọn

Chăm sóc Mẹ Bầu

Giá: 400,000đ/buổi400000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 400,000 VNĐ

+
-

Chọn

Massage và Tắm Bé Sơ Sinh

Giá: 230,000đ/buổi230000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 3,450,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 15-30 buổi

Chọn

Gói Mẹ và Bé cơ bản

Giá: 360,000đ/buổi360000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 2,520,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 7-10 buổi

Chọn

Gói phục hồi cơ bản

Giá: 280,000đ/buổi280000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 1,960,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 7-10 buổi

Chọn

Gói phục hồi chuyên sâu

Giá: 550,000đ/buổi550000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 5,500,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 10-15 buổi

Chọn

Gói giảm Eo

Giá: 550,000đ/buổi550000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 5,500,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 10-15 buổi

Chọn

vui lòng nhập Thông tin liên hệ