ĐĂNG KÝ DỊCH VỤ

Vui lòng chọn dịch vụ

TIẾP TỤC
Tổng tiền thanh toán: 0 VNĐ

Các dịch vụ khác

Phục hồi Chuyên sâu

Giá: 480,000đ/buổi480000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 4,800,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 10-15 buổi

Chọn

Đo tim Thai

Giá: 450,000đ/buổi450000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 450,000 VNĐ

+
-

Chọn

Chăm sóc Mẹ Bầu

Giá: 400,000đ/buổi400000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 400,000 VNĐ

+
-

Chọn

Massage và Tắm Bé Sơ Sinh

Giá: 230,000đ/buổi230000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 3,450,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 15-30 buổi

Chọn

Mẹ bé kết hợp

Giá: 390,000đ/buổi390000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 2,730,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 7-10 buổi

Chọn

Gói phục hồi cơ bản

Giá: 280,000đ/buổi280000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 1,960,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 7-10 buổi

Chọn

Gói toàn diện VIP

Giá: 650,000đ/buổi650000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 6,500,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 10-15 buổi

Chọn

Gói giảm eo

Giá: 600,000đ/buổi600000

Nhập số buổi

THÀNH TIỀN: 6,000,000 VNĐ

+
-

*Liệu trình đề xuất: 10-15 buổi

Chọn

vui lòng nhập Thông tin liên hệ